KVKK Bildirimi

Sürdürülebilir Kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini tehlikeye atmadan, şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Dünyamızda yaşanılan son gelişmeler insanlığa ve doğaya verdiğimiz zararların artık farkına varılması gerektiğini göstermektedir. Sincer lojistik olarak biz de iklim değişikliği ve buna bağlı olarak da ekonomik ve sosyal önceliklerde değişim içinde olduğumuzun farkındayız.

Büyük bir dönüşüm çağında yaşıyoruz. Sınırlarının ötesinde kullandığımız gezegenimizin dengesi sürekli değişmektedir. Son yüz yıllık dönemde bilinen bütün doğal örüntülerden farklı olarak, iklim değişikliğindeki hızlanma ve ekolojik dengenin bozulması insani faaliyetler nedeni ile gerçekleşmiştir. Bu olumsuzlukların bertaraf edilebilmesi için sürdürülebilirliğin üç temeli olan sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda köklü bir dönüşümün yaşanması ve bu dönüşüme uygun iş yapış şekillerinin geliştirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Sürdürülebilir bir gelecek için daha adil, çeşitliliği kabul eden ve bu çeşitliliği kapsayan eşitlikçi bir yapı oluşturulmasının gerekliliği ortadadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, küresel ortak zekanın, kimseyi geride bırakmadan ve dayanışma içinde daha yaşanabilir bir ortak gelecek fikrine değer veriyoruz.

Daha yaşanabilir bir dünya için verilecek mücadeleye herkesin aktif şekilde katılımı önem taşımaktadır. Bilimsel temelli çözümler üreterek her türlü sorunu aşabileceğimize inanıyoruz.